Samen iets realiseren

Samen komen we tot het beste resultaat om een tuin project van A tot Z te realiseren. Ben je benieuwd hoe we dit kunnen realiseren? Kijk dan even verder op deze pagina. Heb je genoeg gezien? contacteer me dan alvast.

Tuin ontwerp

Mijn Visie

Je eigen kwaliteitsvolle, groene ruimte aansluitend op jouw woning! Dit is onze visie die altijd prioritair is bij het ontwerpen van jouw tuin. Een buitenruimte is momenteel uitgegroeid tot de plaats waar je rust vindt en waar je hobby’s kan uitoefenen.

De ideale locatie hiervoor is je eigen tuin. Deze zal de weerspiegeling zijn van jouw eigen beleving en levenssfeer. Jouw tuin wordt zo de plaats met een sterke identiteit waar u toch de nodige rust en geborgenheid zal vinden.

Zo wordt jouw tuin bijna een extra kamer aan de woning die alleen maar bijdraagt tot een betere levenskwaliteit. Bovendien, en zeker niet te verwaarlozen, bied je door ons ontworpen tuin gegarandeerd ook een financiële meerwaarde aan jouw woning.

Mijn werkwijze

1. Ontmoeting
Het traject start met een verkennend gesprek. Bij onze eerste ontmoeting luisteren wij graag naar de wensen en eisen. Jouw woonentiteit en zijn omgeving vormen een belangrijke schakel in het concept van de tuin. Deze factoren dragen bij tot een sterke identiteit van jouw nabije omgeving.
1
2. Opmetingen
Na het eerste overleg en het sluiten van een verbintenis wordt de tuin opgemeten (vlaktemeting en indien nodig een hoogtemeting) en geïnventariseerd met de bedoeling om met deze informatie een werkensklaar document te bekomen.
2
plan3_slate filter
3. Voorontwerp
Jouw eisen en doelstellingen worden verwerkt in een voorontwerp. Tijdens deze fase wordt er gezocht naar bepaalde structuren en schakels tussen de verschillende elementen teneinde een samenhangend geheel te bekomen. De verschillende puzzelstukken vallen in elkaar. Het voorontwerp wordt gepresenteerd met bijhorende projectbundel tijdens een overlegvergadering.
3
4. Project Vastleggen
Na de presentatie van het voorontwerp worden eventuele aanpassingen uitgevoerd met de bedoeling tot een definitief ontwerp te komen. Het definitief ontwerp is indien nodig vergezeld van uitvoeringsplannen (matenplan, beplantingsplan met plantenlijst enz.).
4
5. Uitvoering Project
Tijdens het aanleggen van de tuin kunnen wij jou, als opdrachtgever en/of de aannemer, bijstaan. De werken worden op geregelde tijdstippen en in samenspraak met de betrokken personen opgevolgd.
5